Navigatie
· Home
· Verslagen
· Actieve leden
· Links
· Contact
Het oudercomité.
De leefwereld van onze jongeren stopt niet aan de eigen voordeur. Een groot deel van hun tijd brengen zij door op school.

Met onze groep geëngageerde ouders wil het oudercomité van het Sint Aloysiuscollege Menen een brug slaan tussen leerlingen en de school.

Er is een voortdurende uitwisseling tussen directie, leerkrachten en ouders.
We zijn elkaars klankbord. De school licht haar beleid, projecten en pedagogische initiatieven toe, en staat open voor de ouders. De ouders formuleren hun ideeën, opmerkingen, vragen, problemen,...

Het oudercomité helpt tijdens het schooljaar bij de activiteiten die door de school georganiseerd worden zoals het verwelkomen van de nieuwe leerlingen bij het begin van het schooljaar, de opendeurdag, de quiz,..

Daarnaast vindt het oudercomité het ook belangrijk om de ouders te informeren. Daarom nodigen we regelmatig een spreker uit op een informatieve vormingsavond.

We vergaderen een vijftal keer per jaar om informatie uit te wisselen, praktische afspraken te maken, maar er is ook plaats en tijd om iedere aanwezige zijn inbreng te laten doen.

Het oudercomité is ook vertegenwoordigd in de schoolraad en het medezeggingsschapscollege.

Ook financieel draagt het oudercomité zijn steentje bij. Zo werden in het verleden microscopen aangekocht, uitrusting voor de speelplaats, enz...

Agenda
13 november 2018 om 20u
2e vergadering oudercomité

17 november 2018
Beroepennamiddag

22 januari 2019 om 20u
3e vergadering oudercomité

februari 2019
Info avond - Datum te bepalen

16 februari 2019 om 20u
SAM Quiz

23 april 2019 om 20u
4e vergadering oudercomité

3 mei 2019
Open school

28 mei 2019 om 20u
5e vergadering oudercomité

21 juni 2019
Afsluitfeest SAM oudercomité