· Home
· Verslagen
· Actieve leden
· Links
· Contact
Het oudercomité.
De leefwereld van onze jongeren stopt niet aan de eigen voordeur. Een groot deel van hun tijd brengen zij door op school.

Met onze groep geëngageerde ouders wil het oudercomité van het Sint Aloysiuscollege Menen een brug slaan tussen leerlingen en de school.

Er is een voortdurende uitwisseling tussen directie, leerkrachten en ouders.
We zijn elkaars klankbord. De school licht haar beleid, projecten en pedagogische initiatieven toe, en staat open voor de ouders. De ouders formuleren hun ideeën, opmerkingen, vragen, problemen,...

Het oudercomité helpt tijdens het schooljaar bij de activiteiten die door de school georganiseerd worden zoals het verwelkomen van de nieuwe leerlingen bij het begin van het schooljaar, de opendeurdag, de quiz,..

Daarnaast vindt het oudercomité het ook belangrijk om de ouders te informeren. Daarom nodigen we regelmatig een spreker uit op een informatieve vormingsavond.

We vergaderen een vijftal keer per jaar om informatie uit te wisselen, praktische afspraken te maken, maar er is ook plaats en tijd om iedere aanwezige zijn inbreng te laten doen.

Het oudercomité is ook vertegenwoordigd in de schoolraad en het medezeggingsschapscollege.

Ook financieel draagt het oudercomité zijn steentje bij. Zo werden in het verleden microscopen aangekocht, uitrusting voor de speelplaats, enz...

Lid worden
Lid worden van het oudercomité kan door dit aanvraagdocument af te drukken, in te vullen en terug te sturen.
Agenda
15 september 2020 om 20u
1e vergadering oudercomité

Wegens Corona-omstandigheden zullen data van de volgende vergaderingen later bepaald worden